Richtlijnen hygienisch bereiden op de FeelGood Market

Hierbij algemene informatie die nuttig is als u voor het eerst een levensmiddelenbedrijf gaat opstarten.

Als u een bedrijf in Nederland wilt beginnen moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Wanneer u een levensmiddelenbedrijf (in Nederland) wil beginnen dient u zich daarnaast ook te registreren bij de NVWA. Afhankelijk van wat u gaat doen, moet u eventueel ook een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Informatie over registreren bij de NVWA en meer informatie over Erkenningen kunt u nalezen op onze site: www.nvwa.nl > Onderwerpen > Eten en drinken > Regels voor ondernemers > E: Erkenningen, vergunningen, registraties. Aan de registratie bij de NVWA zijn (eenmalig) kosten verbonden.

Opmerking: particulieren die 1 a 2 keer per jaar op een evenement (bv. Koningsdag) staan, hoeven zich niet te registreren bij de NVWA en hoeven niet te voldoen aan de genoemde HACCP-verplichting. De basisvoorwaarden (hygiëne, bouwkundige eisen, temperatuurseisen etc.) zijn wel van toepassing. Als men vaker dan 1 a 2 keer per jaar op een evenement of markt staat, wordt niet als particulier gezien. Dit wordt als bedrijfsmatig aangemerkt en dan zijn alle eisen van toepassing.

In Verordening (EG) Nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne vindt u alle eisen welke gesteld zijn aan levensmiddelenbedrijven. Dit betreft zowel de algemene als specifieke hygiëne eisen. Ieder bedrijf dat met levensmiddelen werkt moet aan de HACCP-verplichting voldoen. Dit houdt in dat u een plan moet hebben waarin eventuele risico’s tijdens het proces staan beschreven. U kunt zelf een dergelijk plan opstellen, maar u kunt ook gebruik maken van een zogenoemde hygiënecode. Dit is een specifiek op een branche geschreven HACCP-plan. In deze code staan eisen vermeld waaraan het bedrijf moet voldoen met betrekking tot onder andere de inrichting van het bedrijf, hygiëne, temperaturen enz. Hieronder valt ook de hygiëne- en temperatuurborging tijdens vervoer of laden/lossen. Voor het werken met een HACCP-plan/hygiënecode is geen diploma nodig. Wel geldt dat het gebruik van een Hygiënecode of een eigen HACCP-plan uw eigen verantwoordelijkheid is en dat de NVWA toezicht houdt op de juiste uitvoering van uw processen volgens deze hygiënecode of eigen HACCP plan.

De NVWA kan ‘op afstand’ niet inschatten welke handelingen bij een bedrijf worden verricht en daarom ook niet aangeven welke hygiënecode alle processen in een bedrijf dekt. U moet zelf de juiste code kiezen.

Wat de NVWA u daarvoor biedt is een overzicht van alle bestaande en goedgekeurde hygiënecodes. Deze kunt u vinden in Infoblad 48 (hygiënecode) op onze website www.nvwa.nl via Onderwerpen > Eten en drinken > Regels – eten en drinken > H: HACCP > Overzicht hygiënecodes> Infoblad 48 Hygiënecode.

Indien er processen plaatsvinden die niet vermeld staan in de toegepaste Hygiënecode, moeten daarvoor aanvullende modules opgesteld worden. Deze modules kunnen zelf opgesteld en getoetst worden, maar kunnen ook uit andere Hygiënecodes gehaald worden. Let op, hierbij geldt wel dat het hele proces, inclusief de specifieke eisen uit die hygiënecode worden gevolgd.

Over het onderwerp “mobiele bedrijven”, zoals op braderieën en (vrij)markten, staat het een en ander uitgelegd in het Dossier ‘Vrijmarkten en Evenementen’. Dit dossier is te vinden op www.nvwa.nl. Het is het snelst te vinden via de zoekfunctie. Zoek op “vrijmarkt”.

Indien u de producten gaat (voor)verpakken/etiketteren, geldt aanvullende wetgeving. In het Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen (WEL) staat bijvoorbeeld welke informatie op levensmiddelenetiketten moet staan. Denk bijvoorbeeld aan de lijst van ingrediënten en de houdbaarheidsdatum. Het genoemde besluit is in te zien via www.overheid.nl>zoekwoord etikettering.

Voor het bereiden van voedsel is in deze situatie wat betreft de NVWA geen speciale vergunning en/of certificaat nodig. Wellicht dat andere instanties, zoals de gemeente, dit wel vereisen. Hiervoor dient u zich tot de gemeente te wenden. Indien er speciale vergunningen en/of certificaten vereist zijn, moet u deze eerst in bezit hebben voordat u kunt starten met uw bedrijf.

Wanneer u (bedrijfsmatig) alcoholische dranken wil gaan verstrekken, schenken, tappen en/of verkopen, kunt u zich wenden tot uw gemeente. Sinds 1 januari 2013 is de Burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet.

U bent als ondernemer natuurlijk zelf verantwoordelijk zich te verdiepen in de geldende regelgeving.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.feelgoodmarket.nl/richtlijnen-hygienisch-bereiden-op-de-feelgood-market/